Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
24/08/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition onsdag d. 31. august 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 16 fra LG 09/2022, 2. lønkørsel

Sidste nyt om 2. godkender

Den tekniske løsning bag 2. godkender er færdigudviklet og har gennemgået omfattende test. Næste skridt er iværksættelse af pilottest med udvalgte kunder. Pilottesten igangsættes i starten af september måned og udvides løbende i antal kunder hen over efteråret. Formålet med pilottesten er at afprøve funktionaliteten i produktionsmiljøet for et afgrænset kundefelt inden løsningen rulles ud til alle lønsystemets kunder.
 
Med 2. godkenderfunktionen vil ikke-godkendte indberetninger i SLS eller HR-Løn standse lønudbetalingen for den pågældende medarbejder. Lønudbetalingen vil først blive genoptaget, når den/de ikke-godkendte indberetninger efterfølgende er godkendt.
 
Der er fortsat brugere af lønsystemet, som ikke får godkendt alle deres indberetninger forud for en lønkørsel. Ved 2. lønkørsel i juli var det i alt 43 institutioner (løngrupper), der havde ikke-godkendte indberetninger til lønkørslen.
Der sendes fortsat adviseringsmails vedrørende ikke-godkendte indberetninger dagen før og på dagen for lønkørslen, begge dage kl. 12. Ligesom der efter lønkørslen fremsendes mail til de kunder, der har mere end 100 ikke-godkendte indberetninger. Der opfordres til, at I fortsat har fokus på at sikre, at alle indberetninger godkendes forud for enhver lønkørsel.

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

Særlig feriegodtgørelse udbetales 2 gange årligt. Vi har netop udbetalt særlig feriegodtgørelse, der er optjent i perioden 1. juni 2022 til 31. august 2022.

Rapporter til brug for lokal brugerkontrol

En del af lønkontrollen består i at kontrollere at kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til SLS og HR-Løn. Det er fx vigtigt, at adgangen for fratrådte medarbejdere lukkes i umiddelbar forbindelse med fratræden. I Brugerstyring Løn (BSL) er det muligt at få fremsendt ”Revisionsrapporter” blandt andet indeholdende ”Brugerliste” med følgende selvvalgte tidsintervaller:
  • Dagligt 
  • Hver uge, mandag
  • Hver måned, den 1.
  • Hvert kvartal, den 1. januar, april, juli og oktober
De regelmæssigt fremsendte ”Revisionsrapporter” kan netop understøtte den lokale brugerkontrol.
 
Økonomistyrelsen har i samarbejde med en række kunder udviklet et samlet koncept for lønkontrol.
 
Du kan læse mere på vores hjemmeside her:
» Lønkontrol - en effektiv end-to-end-proces

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus