Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Forbedring af diskrepansrapporten

Vi har modtaget ændringsønsker til diskrepansrapporten. Disse har vi imødekommet, og diskrepansrapporten er nu forbedre således, at der vises:
 • Udelukkende rækker med diskrepanser, der skal følges op på
 • Medarbejdernes fulde navn
 • Institutionsforkortelse
 
 

Kommende tilføjelser til 'LFS' data

Vi har modtaget ønsker fra jer om lettere adgang til data. Derfor vil der i den kommende Statens HR-release være en række ændringer til de data, der er tilgængelige via integrationspunktet ’LFS’ (lokale fagsystemer). Ændringerne vil være følgende:
 • I filen ’Department’ tilføjes der for hver afdeling det CVR og EAN nummer, der tilhører den juridiske enhed, som afdelingen er placeret i. Eksempelvis:
 
 • I filen ’Assignment’ tilføjes en angivelse af afgangsårsager og AKKO, hvis et ansættelsesforhold er fratrådt i fremtiden. Eksempelvis:
 
 • I filen ’Assignment’ tilføjes visning af fremtidige ændringer til feltet ’Forventet slutdato’. Dette angives på samme måde som alle andre ændringer under ansættelsesforhold i filen. Eksempelvis:
 
 Alle ændringerne vil træde i kraft med releasen den 16. september 2022.
 
 

Vil du forbedre dit kendskab til Statens HR?

Vi udbyder fast en række kurser i brugen af Statens HR. Kurserne er henvendt til lokaladministratorer, effektadministratorer, nye og eksisterende brugere af Statens HR, og sætter dig i stand til udnytte Statens HR’s muligheder fuldt ud. Grundkurset og det udvidede kursus udbydes en gang i kvartalet. Kurset for effektadministratorer og lokaladministratorer udbydes hvert halve år. På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende kurser:
 
Kursus for nye brugere af Statens HR (grundkursus):
 • Den 13. september 2022
 • Den 8. november 2022
Kursus for eksisterende brugere af Statens HR (udvidet kursus):
 • Den 15. september 2022
 • Den 10. november 2022
Kurser for effektadministratorer i Statens HR:
 • Den 17. november 2022
Kurser for lokaladministratorer i Statens HR:
 • Den 3.-4. oktober 2022

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen