Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
05/09/2022
 

Nyt om økonomistyring - september 2022

Efteråret skydes i gang med en række gode nyheder til jer:   
 • Inspirationsmateriale om bæredygtige målsætninger
 • Webinar om intern kontrol og 2. forsvarslinje d. 7. september
 • Tilmelding til nye netværk om styring i staten
 • Nyt e-læringskursus om intern kontrol til ledere med budgetansvar
 • Ekstra hold om kursus i intern finansiel kontrol til oktober

Inspirationsmateriale om bæredygtige målsætninger

Fra 2023 skal alle styrelser og statsinstitutioner fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling som led i realiseringen af FN’s Verdensmål

Som en hjælp til implementeringen af det nye krav har Økonomistyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale med cases fra otte statslige institutioner, bl.a. Miljøstyrelsen, Udenrigsministeriet og Vejdirektoratet. Alle institutioner arbejder med verdensmålene og bæredygtighed til daglig.

Læs mere om kravet til bæredygtige målsætninger her.
Og find inspirationsmaterialet her.

Økonomistyrelsen inviterer desuden til to informationsmøder om arbejdet med bæredygtighed i staten hhv. d. 21. september, kl. 9-11, i Økonomistyrelsen i København, og d. 28. september, kl. 9-11, som webinar.
 

Webinar om intern kontrol og 2. forsvarslinje d. 7. september

Økonomistyrelsen afholder i efteråret en række webinarer om intern kontrol, tilsyn og risikostyring.

Næste webinar afholdes d. 7. september kl. 9.30-11.00. Her vil Socialstyrelsen fortælle om, hvordan de arbejder i rollen som anden forsvarslinje. Webinaret er gratis og du kan tilmelde dig her.

Sammen med Landbrugsstyrelsen afviklede vi i juni et webinar med fokus på risikostyring, og hvordan statslige institutioner kan arbejde med det i praksis. Se eller gense det her

Webinarerne henvender sig til medarbejdere, som skal i gang med eller allerede arbejder med intern kontrol, tilsyn og risikostyring.

Har I spørgsmål, så kan I skrive til internkontrol@oes.dk  

Nye netværk om styring i staten

Er du interesseret i spændende og praksisnære styringsudfordringer og de nyeste trends inden for styring i staten?

Så kan et netværk om styring i staten være noget for dig. Økonomistyrelsen søger med en række nye netværk at skabe tættere dialog og samarbejde om styring i staten. Netværksmøderne er et fortroligt rum for videndeling, sparring og faglige drøftelser.
 
Netværkene er målrettet erfarne medarbejdere, teamledere/souschefer og kontorchefer inden for økonomi, styring, forretningsudvikling, organisationsudvikling mv. Netværkene er ikke fagspecifikke.

For at opnå den bedste sammensætning af netværkene skal du ved tilmelding oplyse følgende i en mail til styring@oes.dk: 
 • Hvem er du?
 • Hvilken stilling du sidder i?
 • Hvad du arbejder med?
 • Hvorfor du ønsker at være med i et netværk?
Netværkene forventes at starte op i løbet af efteråret. 

Når du er i kontakt med Økonomistyrelsen behandler vi dine personoplysninger i henhold til GDPR-reglerne, som du kan læse mere om her.

Nyt e-læringskursus om intern kontrol til alle fagchefer, kontorchefer og teamledere

Det nye kursus er målrettet alle fagchefer, kontorchefer, teamledere mv.

Som led i indsatsen for at styrke den interne kontrol, tilsyn og risikostyring i staten lancerer Økonomistyrelsen nu et e-læringskursus målrettet alle fagchefer, kontorchefer, enhedschefer og teamledere med budgetansvar – uanset deres fagområde. 
 
Kurset introducerer til intern kontrol og sætter fokus på ledernes ansvar i deres daglige arbejde og over for deres medarbejdere.
 
Find kurset på Campus her. Eller ved at søge på ’Intern kontrol for ledere’ i Campus. 

Ekstra kursus i intern finansiel kontrol for medarbejdere i 2022 – og datoer for kurser i 2023

Kursus i intern finansiel kontrol i 2022 og 2023

Der er oprettet et ekstra hold på vores kursus i intern finansiel kontrol, samt åbnet for tilmeldinger i 2023. De næst tre kurser afvikles på følgende datoer:
 • København, d. 24.-25. oktober og d. 11. november 2022
 • København, d. 1.-2. og 20. marts 2023
 • København, d. 4.-5. og 21. september 2023  
 

Kursus i risikostyring i 2023

Der åbnet for tilmeldinger i 2023 på kursus i risikostyring. Kurserne afvikles på følgende datoer:
 • København, d. 6.-7. og 27. februar 2023
 • København, d. 28.-29. august og 18. september 2023
 
 

Grunduddannelse i økonomistyring

Næste hold på grunduddannelse i økonomistyring finder sted i København i 2023 på følgende datoer:
 • Forår 2023: Start d. 28. februar med afslutning i juni.
 • Efterår 2023: Start 30. august med afslutning i december

Kontaktoplysninger

Kontor for Økonomistyring 
 
» Læs mere på oes.dk