Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Rapporter i Statens HR

Vi har igangsat en gennemgang af rapporter, der er tilgængelige i Statens HR.  
 
I første omgang er der gennemgået ni eksisterende rapporter, som nu erstattes, og en ny rapport er udarbejdet. Gennemgangen er sket i samarbejde med brugergruppen Rapporter.  
 
Fokus har været at tilrette de rapporter, som anvendes af HR-administrative medarbejdere, med det formål at forenkle, forbedre og ensrette rapportlayout.  
 
Samtidig er der under fanen Rapporter oprettet tre nye ikoner:
 • Medarbejderdata
 • Organisationsdata
 • Øvrige rapporter og analyser  
Ved klik på enten ikonet ’Medarbejderdata’ eller ikonet ’Organisationsdata’ linkes man ned i den respektive mappe, hvor de nye rapporter er tilgængelige.  
 
Ved klik på ikonet ’Øvrige rapporter og analyser’ linkes man ned i den mappe, hvor alle de øvrige eksisterende rapporter og analyser er tilgængelige.  
 
Ved at klikke på ’Åbn’ under rapportens navn kommer man ind i rapporten og kan angive de kriterier, som man vil trække rapporten på. Følgende rapporter er gennemgået: 
 
Under ikonet ’Organisationsdata’ (som fremkommer ved klik på fanen Rapporter):
 • Afdelingshierarki (samme navn som tidligere)
 • Afdelingsoversigt (tidligere Department Informations)
 • Stillingsoversigt (tidligere Stillingsdetaljer) 
 • Stillingsindehavere (ny rapport)
Under ikonet ’Medarbejderdata’ (som fremkommer ved klik på fanen Rapporter):
 • Medarbejderoversigt (tidligere Ansættelsesforhold)
 • Medarbejderoversigt (fuldt udtræk) (tidligere Employee extract)
 • Medarbejdere med forventet slutdato (samme navn som tidligere)
 • Medarbejdere i prøvetid (tidligere Probation end report) 
 • Medarbejdere på orlov (tidligere Godkendt fravær barsel og orlov)
 • Ansættelser med til og fra dato (tidligere nyansatte med til og fra dato)      
Under fanen 'Rapporter' er det disse tre nye ikoner, der er tilgængelige og endvidere er ikonet 'Rapporter og analyser', som har ændret navn til 'Rapporter og analyser (katalog)' bibeholdt. Dette oprindelige ikon linker til startbilledet, hvor man kan klikke 'gennemse katalog' og derved komme i mappestrukturen i rapportmodulet.
 
Du kan læse mere om de tilrettede rapporter i nedenstående link. 
 
Vi arbejder videre med gennemgang af rapporterne og forventer at kunne publicere endnu ca. 10 tilrettede/nye rapporter samt afholde et gå-hjem-møde vedrørende rapporter inden årets udgang.
 
» Læs mere om de tilrettede rapporter

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen