Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i september

Den 14. september blev der lagt en opdatering på Statens HR. Relevante ændringer i forbindelse med opdateringen gennemgås nedenfor:
 
Ny søgefunktionalitet
En ny søgefunktionalitet vil fremover være tilgængelig i Statens HR, og kan ses som en søgebjælke i toppen af startskærmen i løsningen. Denne funktionalitet kaldes for 'global søgning', og giver mulighed for hurtigt at fremsøge ansættelsesforhold og herfra starte de forskellige hurtige handlinger, som brugeren har adgang til.
 
I den globale søgning kan man søge efter personer eller hurtige handlinger, og begge dele fremsøges via deres navn. Fx er det muligt at skrive ”Pia”, hvorefter der vises de medarbejdere brugeren har adgang til, hvor Pia indgår i navnet. Ligeledes kan der søges på fx ”Fratræd”, hvilket giver hurtig adgang til handlingen ”Fratrædelse”. Det er ikke muligt at søge på andre parametre såsom CPR nr., HCM ID eller lignende. Der er sat filter på søgningen således, at medarbejdere markeret med ”Fortrolighed” og/eller ”Skjul i SHR-adressebog” ikke vises, når man søger. 
 
Klikkes der på navnet af den fremsøgte person i den globale søgning, åbnes personens offentlige oplysninger. Hvis man ønsker at starte en hurtig handling direkte i søgningen, skal der klikkes på pilen ud for den fremsøgte persons navn, hvorfra der kan startes alle tilgængelige hurtige handlinger.
 
Skjul person i SHR-adressebog via CPR modulet
Tidligere på året blev det muligt at angive en markering i feltet ”Skjul i SHR-adressebog” på en medarbejder, hvilket sørger for, at personen ikke kan fremsøges af andre end HR- og lokaladministratorer i den institution, som personen er ansat i.
 
Det har hidtil kun været tilgængeligt at angive markeringen efter en ansættelse er tastet. Men nu er det også muligt, at lave denne angivelse inden ansættelsen fra CPR modulet, så værdien automatisk registreres på ansættelsen, allerde når denne konverteres og godkendes.
 
Advarsel i godkendelsesnotifikation hvis der ændres på CPR data
Hvis der fremover bliver ændret i navn eller adressen på en medarbejder, vil der i godkendelsesnotifikationen af denne ændring blive vist følgende advarsel:
 
”Der er foretaget ændringer på data, der ejes og løbende opdateres af CPR-registret. Såfremt medarbejderen har et CPR-nr. i CPR-registret anbefales det kun at ændre disse data manuelt, i det tilfælde, der er sket en fejl i overførsel fra CPR-registret til Statens HR.”
 
Advarslen er lavet for at advisere HR-medarbejderne om, at der som udgangspunkt kun bør ændres i data ejet af CPR-registret, såfremt data i Statens HR er fejlagtige.  
 
Adgang til kontaktoplysninger
Tidligere kunne HR-medarbejdere kun se nogle oplysninger, hvis de tilgik de kontaktpersoner, der var registreret på deres medarbejdere. Visse oplysninger, som fx privat telefonnummer var skjult for HR-medarbejderen, således at de kun kunne ses af medarbejderen selv. Med opdateringen er det blevet muligt for HR-medarbejderne at tilgå alle registrerede kontaktoplysninger på deres medarbejderes kontaktpersoner. Dermed kan HR hjælpe med fx at kontakte en medarbejders kontaktperson fx i en nødssituation, hvilket er et af formålene med at registrere kontaktpersonerne.
 
Ændringer til effektmodulet
Med opdateringen blev der gennemført en række ændringer på effektmodulet, som vil blive gennemgået nedenfor:
 • Opdateret link i mails fra effektmodulet
Linket i de mails, som bliver sendt ud fra effektmodulet, er blevet opdateret, således at linket leder til den blå forside af Statens HR og ikke til den hvide velkomstside. Dermed får medarbejderen en mere direkte adgang og sparer et klik. Det er for nuværende kun teknisk muligt at linke til forsiden af Statens HR, hvorfor der desværre ikke kunne linkes helt ind til selve effektmodulet.     
 • Tilføjelse af navn på bestiller i effektbestillinger
Fremadrettet kan effektmedarbejderne se, hvem der har bestilt en effekt i feltet ”Effekt oprettet af” på alle effektbestillinger. Tidligere kunne effektmedarbejderne kun se på effektbestillingen, hvem effekten var til, men ikke hvem der havde bestilt effekten. 
 • Tilføjelse af lokation i effektbestillinger
Derudover kan effektmedarbejderen fremadrettet se medarbejderens arbejdsadresse på effektbestillingen i feltet ”Lokation”. Dermed ved effektmedarbejderen, hvor en effekt skal sendes hen, i de tilfælde hvor effektmedarbejderen ikke blot udleverer direkte til medarbejderen. 
 • Tilføjelse af ”Afdeling” på effektmedarbejdernes opgaveoversigt
Der er blevet tilføjet en kolonne med medarbejderens afdeling på den opgaveoversigt, som effektmedarbejderne har på forsiden af effektmodulet.
 
Tilføjelser til ”LFS” data
Nedenstående ændring er der blevet orienteret om i et tidligere nyhedsbrev forud for at ændringen blev gennemført. Her følger blot en gentagelse for at give det fulde overblik over relevante ændringer i opdateringen.
 
Der er foretaget en række ændringer til de data, der er tilgængelige via integrationspunktet ’LFS’ (lokale fagsystemer). Ændringerne vil være følgende:
 
1) I ’Department’ filen tilføjes der for hver afdeling ligeledes hvilket CVR og EAN nummer, der er registret i den juridiske enhed, som afdelingen er placeret i. Eksempelvis:
 
 
2) I ’Assignment’ filen tilføjes en angivelse af afgangsårsager og AKKO, hvis et ansættelsesforhold er fratrådt i fremtiden. Eksempelvis:
 
 
3) I ’Assignment’ filen tilføjes visning af fremtidige ændringer til feltet ’Forventet slutdato’. Dette angives på samme måde som alle andre ændringer under ansættelsesforhold i filen. Eksempelvis:  
 
 
Der henvises i øvrigt til sidste uges nyhedsbrev vedrørende de ændringer, der var til rapporter med septemberopdateringen.
 
 

Gå-hjem-møde om september måneds opdatering af Statens HR

I morgen, torsdag den 22. september, bliver der afholdt et gå-hjem-møde om de ændringer, der var med i opdateringen af Statens HR den 14. september.
 
På mødet vil der blive gennemgået ændringer til følgende områder af Statens HR:
 • Rapportering
 • Nye felter i Effektmodulet
 • Integrationspunktet LFS (Lokale fagsystemer)
 • Adgang til HCM stillingshieraki for lokaladministratorer
 • Global search
 • Data fra CPR-registeret
 • Forbedret adgang til kontaktoplysninger på kontaktpersoner
 
Mødet er sendt til driftsansvarlige og bedes videresendes til relevante medarbejdere. 
 

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen