Nyt fra Rådgivningsenheden - Statens indkøb
Rådgivningsenheden - Statens Indkøb - logo
27/09/2022

Nyt fra Rådgivningsenheden

 

Hvornår er du forpligtet til undersøge et tilbud nærmere?

I de fleste tilfælde kan du som ordregiver lægge de oplysninger, som du modtager fra ansøgere og tilbudsgivere til grund uden at foretage en nærmere kontrol heraf. I visse situationer kan du dog være forpligtet til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne. I denne artikel vil vi beskrive, hvornår du skal kontrollere rigtigheden af de modtagne oplysninger i et tilbud eller en ansøgning samt hvordan du praktisk kan bære dig ad med denne kontrol.
» Læs mere her
 

Kan ordregiver forlænge standstill-perioden?

Ja, ordregiver kan fastsætte en standstill-periode, der er længere end den obligatoriske periode på 10 dage, eller efterfølgende inden udløbet af den obligatoriske periode forlænge perioden ved at meddele det til de berørte ansøgere eller tilbudsgivere. 
» Læs mere her
 

Nye ansigter i Rådgivningsenheden

Nu er Signe, Christina, Seval, Line og Philip også en del af Rådgivningsenheden. De kommer med vidt forskellige baggrunde og erfaringer. 
» Læs mere om dem her
 

Opdaterede udbudsskabeloner og ny tro- og loveerklæring

Rådgivningsenheden har opdateret statens fælles udbudsskabeloner med de seneste ændringer i udbudslovgivningen, ligesom vi har udarbejdet en ny skabelon til indhentelse af dokumentation for ikke-udelukkelse som følge af EU’s sanktioner mod Rusland i forbindelse med udbudsprocesser. Vær opmærksom på, at forbuddet vil omfatte eksisterende kontrakter pr. 10. oktober 2022. 
» Læs mere her
 

Ny vejledning til gennemførelse af grønne udbud

Hvad kan offentlige indkøbere gøre for at foretage grønne indkøb i overensstemmelse med udbudsreglerne? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning herom.

Vejledningen indeholder en gennemgang af de gældende regler og er suppleret med praktiske eksempler fra allerede gennemførte udbud.
» Læs vejledningen her