Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
23/09/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition torsdag d. 30. september 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 18 fra LG 10/2022, 2. lønkørsel

Seniorbonus

Ansatte har fra og med det kalenderår hvori de fylder 62 år ret til en årlig seniorbonus. Der optjenes løbende 0,8 procent af den faste løn, som udbetales eller konverteres til frihed eller pensionsbidrag i januar måned efter kalenderårets afslutning.
Lønmodtageren skal senest 1. oktober i optjeningsåret tage stilling til, om bonussen skal konverteres til frihed eller pensionsbidrag.
Hvis en medarbejder fratræder udbetales bonus optjent i det løbende kalenderår altid som løn med den sidste lønudbetaling.
 
Læs mere om Seniorbonus i Løninformationen og vejledning hos Statens Administration:
» Seniorbonus vejledning

Nye Barselsregler for børn født 2. august 2022 eller senere

Der er med Cirkulære af 30. juni 2022 om Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage ændret i fordelingen af barselsorlov mellem far og mor. Således reduceres morens barselsorlov, mens der øremærkes mere barsel til faren.
 
Læs mere i Løninformationen om de nye barselsregler og hvordan der skal foretages indrapportering i lønsystemet.

Omsorgsorlov

En lønmodtager har som noget nyt ret til fravær fra arbejdet til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert kalenderår. Omsorgsorloven gives til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Der er tale om fravær uden løn.
 
Læs mere i Løninformationen om Omsorgsorlov og hvordan der skal foretages indrapportering i lønsystemet.

Ny reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har tidligere på året offentliggjort reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2022 som er 13,7411.
 
Reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2022 er implementeret i Statens Lønløsning.
 
Du kan se flere reguleringsprocenter på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside:
» Reguleringsprocent i staten (medst.dk)

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus