Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Annullering af arbejdsrelation

Bemærk at ved annullering af en arbejdsrelation i Statens HR skal man vente én nat med at genkonvertere efter annullering og godkendelse af arbejdsrelationen. 
» Vejledning til annullering af arbejdsrelation
 
 

Opfølgning på ændringer i LFS i september

I september blev der kommunikeret om en række tilføjelser i datasættene, der udstilles via integrationen LFS. I denne kommunikation var der en mangel, der også beskrev ændringer i den eksisterende struktur i dele af datasættene.
 
Felterne: 
 
1) ANSÆTTELSESFORHOLD_FORVENTET_SLUTDATO
2) PERSONTYPE
3) STATUS_FOR_ANSÆTTELSESFORHOLD
4) PRIMÆR
 
er flyttet fra strukturen ANSÆTTELSESFORHOLD til JOBDETALJER.
 
Ved afslutning af ansættelsesforhold og fremtidige fratrædelser medtages den inaktive række for at udstille registrerede afgangsårsager.
 
» Opdateret vejledning til LFS
 
 

Status på brugerinvolvering i Statens HR

Økonomistyrelsen har som annonceret i roadmap for 2022 etableret tre brugergrupper med henblik på at sikre sammenhængende processer, relevante kurser og vejledning samt forbedre funktionalitet i Statens HR. Brugergrupperne ”Medarbejderadministration” og ”Rapporter” blev etableret før sommerferien. Brugergruppen ”Ansættelse” blev etableret efter sommerferien. Der har været afholdt i alt ti møder.
 
Der er udarbejdet to brugerrejser på processerne ”Ansættelse” og ”Masseansættelse”. Brugerrejsen ”masseansættelse” er blevet kvalificeret og drøftet i brugergruppen ”Medarbejderadministration”, mens brugerrejsen ”ansættelse” er på dagsordenen på næste møde i brugergruppen ”Ansættelse” og vil ligge til grund for en stor del af arbejdet i brugergruppen 2023. I alt er det blevet til flere end 20 timers interviews fordelt på ti brugerrejseinterviews.  
 
Vi har også gennemført to fællesoffentlige digitale brugertest inklusiv nulpunktsmåling på processerne ”Masseansættelse” og ”Rapporter”. De to brugertest samt brugerrejsen ”Masseansættelse” har skabt et godt udgangspunkt for, at de respektive brugergrupper har kunnet arbejde konkret med forbedringer inden for deres område. Det har ind til videre resulteret i, at ni prioriterede rapporter er blevet forbedret og en ny er kommet til. Fokus har været at tilrette de rapporter, som anvendes af HR-administrative medarbejdere, med det formål at forenkle, forbedre og ensrette rapporterne. Derudover er der er taget store skridt i at skabe en proces, der kan understøtte de institutioner, der har behov for at kunne masseansætte et antal gange om året. 
 
Ifølge kontorchef Per Helmer Roos er inddragelse af brugerne helt afgørende i videreudvikling af Statens HR:
Fokus er i første omgang på dem der bruger systemet mest, nemlig HR-medarbejderne og personaleadministrative medarbejdere. Vi vil have brugerne med på rejsen. Der er stor værdi i, at brugernes perspektiv er tydeligt repræsenteret i udviklingen af løsningen. 
 
Der har været stor interesse for at deltage i alle tre brugergrupper vedrørende Statens HR, som Økonomistyrelsen nu har oprettet. Brugerne skal bidrage til, at den samlede understøttelse af de HR-administrative processer styrkes. En brugergruppe består af ca. 10 medarbejdere fra institutioner med Statens HR samt relevante medarbejdere fra Økonomistyrelsens Team Statens HR. Deltagerne dækker store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner sluttet sammen i et HR-koncernfællesskab.
 
Økonomistyrelsen forventer at oprette yderligere brugergrupper i løbet af 2023.
 
Følg med i Økonomistyrelsens roadmap i nedenstående link og se hvad der på nuværende tidspunkt er planlagt af forbedringer i Statens HR, som prioriteres i et samarbejde med de etablerede brugergrupper.
» Roadmap for Statens HR

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen