Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
10/10/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition torsdag d. 14. oktober 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 19 fra LG 11/2022, 1. lønkørsel

Status på 2. godkender pilot og information om kommende implementering

Den første pilotinstitution gik i fuld drift fra 1. lønkørsel i oktober 2022 og det forløber som forventet. Herefter udvides piloten gradvist til at omfatte hele og flere institutioner.
 
2. godkenderfunktionaliteten standser beregningen af lønnen til en medarbejder, hvis der ikke er en godkendelse af alle indberetninger vedrørende den pågældende medarbejder.
 
Pilottesten består i, at institutionerne bevidst undlader at godkende en indberetning for udvalgte medarbejdere og deres lønberegning og -udbetaling dermed standses. Medarbejderen, hvis løn standses i pilottesten, sikres korrekt lønudbetaling ved aconto-udbetaling via regnskab.
 
Implementering af 2. godkenderfunktionalitet vil foregå løbende fra 1. november 2022. I vil modtage konkret information om hvornår og hvordan den præcise overgang til løsningen finder sted i de enkelte institutioner.
 
Det er forventningen at funktionaliteten, vil være fuldt ud implementeret i alle institutioner i februar 2023.

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus