Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
05/10/2022
 

Opgradering af Statens BI - LDV hovedversion 6.0 til 7.0

Statens BI – LDV er den samlede Business Intelligence platform for administrative data i staten og selvejesektoren, og grundlaget for god og sammenhængende ledelsesinformation. Statens BI opgraderes nu til en ny hovedversion. For langt de fleste kunder sker opgraderingen automatisk.
 
Statens BI – LDV hovedversion 7.0 henter – ligesom tidligere versioner - data fra de fællesadministrative systemer herunder Navision Stat, Statens Budgetsystem, Statens HR system, Statens Lønløsning, IndFak og RejsUd. Systemernes rapporteringsanvendelige data udstilles i datavarehuset og er klargjort for analyser og rapporter. Statens BI – LDV hovedversion 7.0 anvender samme hardware som hovedversion 6.0; Microsoft SQL Server 2019.
 
Statens BI supporterer kun nyeste samt foregående hovedversion af LDV. Det betyder, at kun LDV hovedversion 6 og 7 supporteres. Nærmere information følger i et nyhedsbrev d. 14. oktober.
 

Gældende for institutioner med hosting-aftale

Økonomistyrelsen sørger for, at institutioner, der har Statens BI – LDV driftet via en hosting-aftale hos henholdsvis Statens IT eller KMD, får opgraderet deres LDV. Institutionen skal derfor ikke selv foretage sig andet end at vente på, at opgraderingen bliver færdig.
 
For institutioner med hosting-aftale hos SIT
For institutioner hostet hos Statens IT foretages LDV-opgraderingen primo oktober.
 
Datooversigt for frigivelser på Statens BI - LDV 7.0 kan findes her.
 
For institutioner med hosting-aftale hos KMD
For institutioner hostet hos KMD sker LDV-opgraderingen fra hovedversion 6.0 til 7.0 efter serveropgraderingen, som forløber året ud. Serveropgraderingen hos KMD kommer der en nærmere tidsplan på snarest muligt. Opgraderingen af LDV fra hovedversion 6.0 til 7.0 forventes at ske til januar, hvilket der kommer mere information om sammen med tidsplanen.
 

Gældende for institutioner uden hosting-aftale

Institutioner med LDV hovedversion 5.0, der selv driftafvikler eller får deres LDV driftet hos en anden leverandør, skal selv sørge for opgraderingen til LDV hovedversion version 6.0.
 
Vejledning og programmer til opgradering af Statens BI – LDV til hovedversion 6.0 kan findes her.
 
Herefter skal der laves en bestilling til Økonomistyrelsen via Statens Administrations serviceportal, TOPdesk, for at få opgraderet LDV med de nyeste programpakker på hovedversion 6.0.
 
Økonomistyrelsen sørger for, at institutioner, der har LDV hovedversion 6.0, der selv driftafvikler eller får deres LDV driftet hos en anden leverandør, får opgraderet deres LDV. Institutionen skal derfor ikke selv foretage sig andet end at vente på, at opgraderingen bliver færdig.
 

Nyt på Statens BI – LDV 7.0

Statens BI – LDV 7.0 understøtter den nye opgradering af Navision til version 11.
 
Statens BI – LDV 7.0 medtager data fra sagsmodulet i Statens Budgetsystem. Der er oprettet to nye dimensioner, som er koblet til samtlige Facts med budgetposter: NS_Sag og NS_Sagsopgave. De nye dimensioner kan tilgås via views.
 
Statens BI – LDV 7.0 indeholder en ny rapport, der skal anvendes til afstemning mellem Statens HR system og Statens Lønløsning, ”Afstemning SHR – SLS”. Den nye rapport ligger under SLS i mappen ”Lønkontrol”.
 
Dokumentation af rapporten findes her.
 
Release information for Statens BI – LDV 7.0 findes her.
» Læs installation og drift for Statens BI - LDV 7.0 på oes.dk