Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Status på roadmap for Statens HR 2022

På Økonomistyrelsens hjemmeside kan man løbende orientere sig om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige it-systemer, herunder også Statens HR. Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. I roadmap får man indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter it-systemer, som er i drift og anvendes. Bemærk, at roadmap ajourføres løbende og kan blive justeret. Nedenfor gives en status på roadmap for Statens HR i 2022.
 
1. halvår 2022
 
Integrationer
En større opgradering af leverandørens integrationsplatform gjorde det muligt at gennemføre en forbedret logik i integrationen mod flere systemer særligt Statens Lønløsning. Opgraderingen blev gennemført i juni 2022 og har medført en væsentlig reduktion i antallet af transaktioner, som HR-medarbejderne skal følge op på i fejlhåndteringsmodulet. Endvidere blev en række uhensigtsmæssigheder fjernet, så man i dag vil opleve bedre forklaringer på fejlbeskeder og en bedre brugeroplevelse for slutbrugerne. Derudover blev der etableret integration mellem Statens HR og Statens ITs nye IGA platform, som pilottestes året ud med henblik på at automatisere AD brugeroprettelsen.
 
Skabeloner
Det samlede antal skabeloner er blevet udvidet herunder en række relevante nye skabeloner til understøttelse af institutioner på bølge 4.
 
Brugerinddragelse
Opstart af brugergrupperne ”Medarbejderadministration” og ”Rapporter” i april 2022 (brugergruppen "Ansættelse" blev oprettet i 2. halvår 2022).
 
Brugeroplevelse
Diverse justeringer og forbedringer i brugergrænsefladen på forskellige sider. Blandt andet introduktion af nye genveje på forsiden, så HR-medarbejdere kan starte flere processer hurtigere med færre klik.
 
2. halvår 2022
 
HR Sag
To større projekter er etableret for at forbedre brugen af HR-Sag og skabe mere effektive sagsgange for HR-medarbejderne. Begge projekter er med i den kommende november-release.
  1. Mulighed for at se og arbejde med hinandens sager fremsendt til Statens Administration. Gennemføres i første omgang som pilotprojekt.

  2. Automatisk oprettelse af oplysninger i serviceanmodninger ved ansættelse af nye medarbejdere, så HR medarbejderne sparer tid i sagsbehandlingen af disse.
Masseansættelser
Der arbejdes på at udvikle en service til understøttelse af masseansættelser i Statens HR, så det fremover bliver lettere for institutioner at oprette mange ensartede ansættelser med færre arbejdsgange end i dag. Servicen bliver testet i indeværende år, men forventes først implementeret i Q1 2023.
 
Søgemuligheder
Søgefunktionaliteten i Statens HR er forbedret med introduktion i september af ”global søgefunktion”, der tillader bredere søgninger med hurtigere adgang til opstart af processer fra søgebilleder.
 
Rapporter
Der er igangsat et større arbejde med forbedring og oprydning af eksisterende rapporter i Statens HR, hvilket blandt andet medfører mere standardiserede layouts samt lettere og mere overskuelig adgang til rapportmodulet. Konkret er der med releasen i september introduceret ni prioriterede rapporter, som er blevet forbedret og en ny er kommet til. Fokus har været at tilrette de rapporter, som anvendes af HR-administrative medarbejdere, med det formål at forenkle, forbedre og ensrette rapporterne.
 
Data fra Statens HR til SIT AD
Første del af projektet, der er under udvikling i samarbejde med Statens IT, skal resultere i en forbedret integration af stamdata til SIT’s AD samt give mulighed for overførsel af flere informationer fx ønsket oprettelsesdato for en medarbejder i forbindelse med ansættelse. Det forventes, at den forbedrede løsning kan tages i brug i løbet af 2023. I år har fokus været på ansættelsesprocessen. I anden del af projektet i 2023 bliver der også fokus på forbedringer til henholdsvis fratrædelsesprocessen og processen for opdatering af stamdata.
 
Enklere masseopdatering
Udvikling påbegyndt i 2022 og planlagt færdig i løbet 2023. Integrationen mod Statens Lønløsning forbedres, således at ændringer på konteringsoplysninger registreret på afdelinger i Statens HR fremover altid overføres korrekt til Statens Lønløsning. HR-medarbejderne skal derfor ikke længere udføre processen ”tom masseopdatering”.
 
Forventet slutdato til Statens Lønløsning
Udvikling påbegyndt i 2022 og planlagt færdig i løbet 2023. Ny integration til Statens Lønløsning ved brugen af forventet slutdato i Statens HR, der fremadrettet vil medføre en automatisk registrering af en fratrædelse i Statens Lønløsning, hvilket længe har været efterspurgt af mange kunder.
 
Hvis man er interesseret i at følge med i de planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i Statens HR (og de andre fællesstatslige it-systemer), så kan man orientere sig i Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer.   
» Roadmap for Økonomistyrelsens it-systemer
 
 

Gå hjem-møde om diskrepansrapporten

Torsdag den 27. oktober kl. 14-15 afholder Statens HR igen et gå-hjem-møde vedrørende diskrepansrapporten. På mødet vil vi gennemgå indholdet i diskrepansrapporten, herunder eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes.  
 
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer.  
 
Hvis I har specifikke diskrepanser I ønsker gennemgået på mødet, kan I melde dem ind i serviceportalen, som et spørgsmål i kategorien ”Diskrepansrapporter” med sagstitel ”Spørgsmål til gå hjem-møde” eller lignende.  
 
Som sædvanlig er invitationen til skypemødet sendt til jeres driftsansvarlige, så I kan henvende jer til denne for at få invitationen videresendt.
 
 

Vil du forbedre dit kendskab til Statens HR?

Vi udbyder nu fast en række kurser i brugen af Statens HR. Kurserne er henvendt til lokaladministratorer, effektadministratorer, nye brugere og eksisterende brugere af Statens HR og sætter dig i stand til at udnytte Statens HR's muligheder fuldt ud.
 
Grundkurset og det udvidede kursus udbydes en gang i kvartalet. Kurset for effektadministratorer og lokaladministratorer udbydes hvert halve år.
 
På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende kurser:  
 
Kursus for nye brugere af Statens HR (grundkursus):
  • Den 8. november 2022
Kursus for eksisterende brugere af Statens HR (udvidet kursus):
  • Den 10. november 2022
Kurser for effektadministratorer i Statens HR:
  • Den 17. november 2022
» Se de udbudte kurser

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen