Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
28/10/2022
 

Nyt fra Statens Budgetsystem

 

Nyt om udgiftsopfølgning og grundbudgetter

Den 31. oktober 2022 bliver SBS Release R.2022.10 frigivet. Releasen indeholder ændringer til udgiftsopfølgningskonceptet og grundbudgettet.

I udgiftsopfølgninger låses for negative budget-korrektioner i versionerne UO2, UO3 og UO4 i rapporten ’Udgiftsopfølgning korrektioner’, da negative budgetkorrektioner skal være udmøntet ved Udgiftsopfølgning 2.

Grundbudgetteringen styrkes blandt andet med nye rapporter til ledelses-beretningen med mulighed for at filtrere på bevillingstyper og udfolde 'Grundbudget', så månederne vises for budgetåret. Derudover kan man nu opdele afvigelsesforklaringer på hovedkonto.
 
Fra mandag den 31. oktober ligger releasenoten på Økonomistyrelsens hjemmeside.
» Find releasenoten på oes.dk
 

Dialogmøde om ny funktionalitet, der i fremtiden skal understøtte finanslovsarbejdet

SKS/SB Moderniseringsprojektet invitererede onsdag den 4. oktober 2022 kommende brugere fra Finansministeriets Udgiftspolitisk Center, Transport Ministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet til dialogmøde. 
 
På mødet blev brugerne præsenteret for ny funktionalitet i Statens Budgetsystem, som skal understøtte finanslovsarbejdet, når Statens Koncernsystem (SKS) og Statens bevillingslovssystem (SB) udfases fra 2024.

Demonstrationen gav anledning til en god dialog med de fremtidige brugere, hvor både processerne, opsætning af rapporter og beregning af PL-reguleringer i SBS blev vendt.
 

Lokaladministratorer – husk at kontrollere brugernes adgang til Statens budgetsystem

Institutioner bør mindst hver 3. måned kontrollere brugernes adgange til Statens Budgetsystem (SBS). På den måde kan man sikre, at den enkelte medarbejder stadig har et arbejdsbetinget behov for adgang til SBS med de tildelte roller. 
 
Tildelte roller findes i SBS under Økonomifunktion i rapporten ”Rapport over adgange”. Se også vejledningen "Lokal processtyring i SBS". 
» Se vejledningen Lokal processtyring i SBS