Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
24/10/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition mandag d. 31. oktober 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 20 fra LG 11/2022, 2. lønkørsel

Implementering af 2. godkender

Planen
 
Der er nu udarbejdet en endelig implementeringsplan for udrulning af 2. godkender til alle kunder af Statens Lønløsning. Implementering af 2. godkender kommer til at forløbe i to bølger: 1. lønkørsel i november 2022 og 1. lønkørsel i februar 2023.
 
1. Implementeringsbølge omfatter følgende kunder: Alle universiteter, alle institutioner inden for Finansministeriets område samt Stenhus Gymnasium.
 
2. Implementeringsbølge omfatter alle de resterende kunder.
 
Der er på nuværende tidspunkt dialog med kunder i 1. implementeringsbølge, således at der sikres den bedst mulige overgang til 2. godkender.
 
De kunder, der er omfattet af 2. implementeringsbølge kan med fordel allerede nu forberede sig ved - via tilrettelæggelse af deres arbejdsprocesser – at sikre at alle deres indberetninger i SLS og HR-Løn godkendes forud for en lønkørsel.
 
 
Konsekvenser ved manglende godkendelse
 
Hvis ikke en indberetning i SLS/HR-Løn godkendes er konsekvensen, når 2. godkender er trådt i kraft, at der ikke foretages lønberegning og som følge heraf standses hele lønudbetalingen til den pågældende medarbejder. Lønudbetalingen vil blive gennemført når den ikke-godkendte indberetning efterfølgende godkendes.
 
En standset lønudbetaling har en direkte konsekvens over for den pågældende medarbejder, der ikke får udbetalt sin løn som forventet. Dette kan arbejdsgiveren rette op på ved at foretage en aconto udbetaling via regnskabssystemet. Dette er en tidskrævende sagsbehandlingsproces, der som oftest involverer flere medarbejdere i organisationen.
 
Ud over den direkte konsekvens af manglende lønudbetaling for medarbejderen er der en række afledte konsekvenser af den standsede lønudbetaling. De afledte konsekvenser kan blandt andet omfatte manglende indbetaling til fx pension, gruppeliv, ATP mv. Genopretning i forhold til manglende indbetaling af ydelser til eksterne kreditorer kan være en arbejdstung og ressourcekrævende arbejdsproces.
 
Såvel direkte som indirekte konsekvenser af en standset lønudbetaling kan medføre omfattende og tidskrævende sagsbehandling. Institutioner kan undgå den omfattende sagsbehandling ved genopretning ved at sikre, at alle indberetninger til hver en tid er godkendt forud for enhver lønkørsel. Ved den seneste månedslønskørsel i september 2022 var der i alt 1.309 ikke-godkendte indberetninger. Antallet af ikke-godkendte indberetninger til månedslønkørsler har over det seneste år svinget mellem 1.053 og 2.250 uden en entydig tendens.
 
 
Adviseringsmails forud for lønkørsel
 
Som del af forberedelsen til implementering af 2. godkender er der over en længere periode blevet fremsendt adviseringsmails til de kunder, der har ikke-godkendte indberetninger op til en lønkørsel.
 
Der fremsendes 2 enslydende adviseringsmails: Kl. 12.00 dagen før lønkørslen og kl. 12.00 på dagen for lønkørslen. Adviseringsmailen fremsendes til indberetter og inddatakontrollant (eller kontrollant hvis ikke inddatakontrollant er sat op i Brugerstyring Løn (BSL)). Adviseringsmailen skal medvirke til at sikre, at kunderne får godkendt alle deres indberetninger forud for en given lønkørsel.
 
Der vil fremadrettet fortsat blive fremsendt adviseringsmails på de ovenfor beskrevne tidspunkter til kunder, der har ikke-godkendte indberetninger.
 
Du kan læse mere om 2. godkender her:
» 2.godkenderfunktion på oes.dk

Ledig stilling i Kontoret for Løn- og Pensionssystemet

I Økonomistyrelsen udvikler og driver vi nogle af de store fællesadministrative systemer i staten, herunder systemerne i Statens Lønløsning. I kontoret for Løn- og Pensionssystemet, der består af to team, er der i øjeblikket en ledig stilling i Drifts-teamet. Hjælp os med at sprede budskabet om den ledige stilling, hvis du ligesom os synes, at vores arbejdsopgaver er relevante, udviklende og spændende.
 
Statens Løn er et lønsystem, der beregner løn og tjenestemandspension for ca. 90 mia. kr. årligt til omkring 400.000 personer. Vores kunder er 350 statslige og selvejende institutioner. Vi har 4.100 brugere, som anvender systemet.
 
Du kan se stillingsoplaget vedrørende den ledige stilling her:
» Forretningsekspert søges til Statens Lønløsning

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus