Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Integration af foretrukket navn i Statens Lønsystem

Vi har oplevet manglende tydelighed omkring, hvordan et foretrukket navn under 'Min arbejdstyrke' og 'Personlige detaljer' bliver integreret og vises i Statens Lønsystem (SLS). Det forholder sig således, at Statens HR sender det foretrukne navn til SLS, hvor navnet registreres i et felt i SLS-klienten og hvor det kan fremsøges af folk med adgang til denne. Navnet anvendes dog ikke i HR løn eller på lønsedlerne da det er vigtigt, at man her benytter det officielle navn fra CPR-registeret til at identificere medarbejderen.
 
 

Vil du forbedre dit kendskab til Statens HR?

Vi udbyder nu fast en række kurser i brugen af Statens HR. Kurserne er henvendt til lokaladministratorer, effektadministratorer, nye brugere og eksisterende brugere af Statens HR og sætter dig i stand til at udnytte Statens HR's muligheder fuldt ud.
 
Grundkurset og det udvidede kursus udbydes en gang i kvartalet. Kurset for effektadministratorer og lokaladministratorer udbydes hvert halve år.
 
På nuværende tidspunkt er der planlagt følgende kurser:  
 
Kursus for nye brugere af Statens HR (grundkursus):
  • Den 8. november 2022
Kursus for eksisterende brugere af Statens HR (udvidet kursus):
  • Den 10. november 2022
Kurser for effektadministratorer i Statens HR:
  • Den 17. november 2022
» Se de udbudte kurser
 
 

Gå hjem-møde om diskrepansrapporten

Torsdag den 27. oktober kl. 14-15 afholder Statens HR igen et gå-hjem-møde vedrørende diskrepansrapporten. På mødet vil vi gennemgå indholdet i diskrepansrapporten, herunder eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes.  
 
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer.  
 
Hvis I har specifikke diskrepanser I ønsker gennemgået på mødet, kan I melde dem ind i serviceportalen som et spørgsmål i kategorien ”Diskrepansrapporter” med sagstitel ”Spørgsmål til gå hjem-møde” eller lignende.  
 
Som sædvanlig er invitationen til skypemødet sendt til jeres driftsansvarlige, så I kan henvende jer til denne for at få invitationen videresendt.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen