Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opfølgning på gå-hjem mødet om diskrepansrapporter: Support på FTP-serveren

Hvis du som Lokaladministrator oplever at have brug for support til FTP-serveren eller har behov for at bestille nye adgange, skal der oprettes en sag i Serviceportalen. Her er det nødvendigt at oplyse navn, mobilnummer, e-mail og B-nummer (hvis medarbejderen har et). Statens IT skal bruge disse informationer til oprettelse af to-trins validering (Free-OTP). Herefter laver Økonomistyrelsen en bestilling hos Statens IT. 
 
Hvis man oplever problemer med opsætningen af Free-OTP, skal man kontakte Statens IT direkte telefonisk på 72 31 00 01.  
 
 

Vil I have bedre mulighed for at administrere effekthåndtering lokalt? Så er der kursus for effektadministratorer den 17. november

For at give institutionerne bedre mulighed for at forankre administrationen af effekthåndtering i de kontorer, som har opgaven, er rollen 'effektadministrator' blevet oprettet. Denne rolle kan udføre de samme opgaver som en lokaladministrator. Dermed kan opgaven placeres i det kontor, hvor effektmedarbejderne er placeret i stedet for at opgaven ligger hos en lokaladministrator, som er tilknyttet HR. Som effektadministrator kan man:
  • Melde sager ind i Serviceportalen, dvs. at sager vedr. fejl og bestillinger relateret til effekthåndtering, ikke længere behøver at ske via en superbruger eller lokaladministrator i HR. Det kan nu håndteres lokalt i f.eks. det servicekontor, som håndterer institutionens effekter.
  • Vedligeholde den lokale opsætning af effektmodulet, f.eks. hvilke effektkategorier og effekttyper, der skal benyttes i institutionen. Samt opsætte og vedligeholde effektpakker.
  • Omfordele effektmedarbejderopgaver f.eks. ved sygemeldinger.
 
Kurset afholdes den 17. november kl. 8.30 - 12.30. Det koster 1.500 kr. og tilmelding til kurset sker via Campus.
En institution kan have 2-3 effektadministratorer.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen