Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Brugen af rapporter i Statens HR

Siden foråret 2022 er der arbejdet ihærdigt på at forbedre rapportmulighederne i Statens HR i samarbejde med brugergruppen Rapporter. Tirsdag den 8. november blev der igen afholdt møde i brugergruppen, hvor man blandt andet drøftede de 10 rapporter, som blev publiceret tilbage i september.
 
Brugergruppen var meget positiv i forhold til de opdaterede rapporter og flere udtalte, at deres HR-afdeling benytter rapporterne flere gange ugentlig for at få et overblik over deres organisation og medarbejdere.
 
Thorbjørn fra Fødevarestyrelsen udtalte blandt andet: ”I rapporterne kan vi se præcis, hvordan vores organisation ser ud og få et overblik over medarbejdere pr. dags dato. Data der fremkommer i rapporterne er de data, der er registreret i Statens HR.”
 
I Økonomistyrelsen er vi meget glade for, at de nye rapporter bliver brugt flittigt. Vi kan desuden informere om, at brugergruppen netop nu er i gang med at teste syv nye rapporter, som publiceres ultimo november.
 
Find de allerede publicerede rapporter under fanen Rapporter og ikonerne Medarbejderdata og Organisationsdata. 
» Læs om de ti publicerede rapporter
 
 

Gå hjem-møde om fejlhåndtering den 24. november kl. 14-15

Så er det blevet tid til at Økonomistyrelsen igen holder et gå-hjem-møde vedrørende fejlhåndtering i relation til Statens HR.  
 
På mødet vil vi gennemgå udvalgte fejl fra fejlhåndteringsmodulet. Hvis man har specifikke fejl, som man ønsker gennemgået på mødet kan disse meldes ind senest den 21. november. Benyt indgangen ”spørgsmål” i Serviceportalen og skriv gerne ”input til gå hjem møde om fejlhåndtering” i emnefeltet.
 
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer.
 
Som sædvanligt er der sendt mødeindkaldelser til de driftsansvarlige, så I kan henvende jer til jeres driftsansvarlige for at få videresendt invitationen.
 
Mødet er ikke obligatorisk.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen