Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
12/12/2022

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition fredag d. 16. deecmber 2022.
 
» Gå til Løninformation nr. 23 fra LG 01/2023, 1. lønkørsel

2. godkender

I forbindelse med implementering af 2. godkender, der standser lønnen for en given medarbejder ved manglende godkendelse af en indberetning, overvåges antallet af ikke-godkendte indberetninger op til og efter hver lønkørsel. Antallet af ikke-godkendte indberetninger har ikke fulgt en entydig tendens over tid. Efter den seneste lønkørsel i november var antallet af ikke-godkendte indberetninger 467, svarende til 0,5% af det samlede antal indberetninger, det laveste antal til en 2. lønkørsel i det seneste år.
 
Implementeringen af 2. godkender forløber over to bølger: 1. bølge er gennemført i november 2022. Med 2. bølge, til 1. lønkørsel i februar 2023, fuldføres implementeringen og alle kunder på Statens Lønløsning vil være omfattet af 2. godkender.
 
Læs mere om 2. godkender på Økonomistyrelsens hjemmeside:
» 2. godkender på oes.dk

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2022

Økonomistyrelsen har i efteråret gennemført den årlige Brugertilfredshedsundersøgelse. Kunder på Statens Lønløsning har deltaget i undersøgelsen og besvaret spørgsmål vedrørende SLS og HR-Løn. Vi vil meget gerne benytte lejligheden til at kvittere og takke for de mange svar, som vi har modtaget. Når undersøgelsens delresultat for Statens Lønløsning er bearbejdet vil vi vende tilbage her i Nyhedsbrevet og beskrive centrale tendenser og pointer fra jeres tilbagemeldinger.

Ledige stillinger i Kontoret for Løn- og Pensionssystemet

I Økonomistyrelsen udvikler og driver vi nogle af de store fællesadministrative systemer i staten, herunder systemerne i Statens Lønløsning. I kontoret for Løn- og Pensionssystemet, der består af to teams, er der i øjeblikket to ledige stillinger i både Udviklings- og Drifts-teamet. Hjælp os med at sprede budskabet om de ledige stillinger, hvis du ligesom os synes, at vores arbejdsopgaver er relevante, udviklende og spændende.
 
Statens Løn er et lønsystem, der beregner løn og tjenestemandspension for ca. 90 mia. kr. årligt til omkring 400.000 personer. Vores kunder er 350 statslige og selvejende institutioner. Vi har 4.100 brugere, som anvender systemet.
Link til stillingsoplagene på candidate.hr-manager.net:
» IT-medarbejder
» Løn- eller HR-medarbejder med kendskab til statslig løn
» Erfarne projektledere til et nyt IT-udviklingsprojekt

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus