Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i november

Statens HR bliver opdateret (i dag) onsdag den 30. november. Opdateringen indbærer, at løsningen ikke må benyttes den 30. november i tidsrummet fra kl. 16-20.   
 
Fra og med opdateringen vil der være to forbedringer til håndtering af serviceanmodninger til Statens Administration. Forbedringerne er beskrevet nedenfor. 
 
1. Automatisering af serviceanmodning ved ansættelse:
Fremover udfyldes alle felter af serviceanmodningen undtagen feltet ”Løngruppe” automatisk ved en ansættelse. Status sættes til ”afventer afsendelse”. Ved indtastning af løngruppenummer og tryk på "Gem" ændres til status ”Ny” og kan ses af Statens Administration.
 
Feltet ”Detaljer om serviceanmodning” er fjernet, da det alene er et felt, der benyttes af Statens Administration.  
 
2. Ændret adgang til serviceanmodninger:
Fremover vil HR medarbejdere kunne se og arbejde med hinandens serviceanmodninger til Statens Administration. Brug funktionen ”se alle” i arbejdslisten for at se kollegernes sager.
 
HR-medarbejdere er de, der er anført som en ”HR ressource” i Statens HR og tilknyttet en ”sagskø”.  I forbindelse med opdateringen er alle HR-medarbejdere tilknyttet sagskøer ajourført i samarbejde med de driftsansvarlige for Statens HR. Opret en sag i serviceportalen ved behov for at få opdateret medlemmerne af sagkøen.
 
For institutioner med forvaltningsopdeling vil sagskøen være oprettet per forvaltning.
 
 

Rapporter i Statens HR

Der vil i forbindelse med opdateringen i dag den 30. november blive tilføjet yderligere syv rapporter i Statens HR. 
 
På fanen "Rapporter" under ikonet Medarbejderdata vil følgende nye rapporter blive tilgængelige:   
 
  • Åremål og stillingskontrolnummer
  • Kontakter til nødstilfælde
  • Fremtidige ansættelser
  • Korte ansættelser (under 180 dages varighed)
  • Korte ansættelser (selvvalgt periode)
  • Fratrådte medarbejdere  
 
På fanen "Rapporter" under ikonet "Organisationsdata" vil følgende nye rapport blive tilgængelig:  
  • Stillingshierarki  
 
Endvidere er der ud fra tilbagemeldinger fra brugergruppen Rapporter og indmeldinger i Serviceportalen foretaget forbedringer til de tidligere publicerede rapporter.  
 
Vi afholder gå-hjem-møde omkring rapporter i Statens HR den 12. december. Invitationen til gå-hjem-mødet er sendt til alle driftsansvarlige. 
 
Vi arbejder videre med rapporter i Statens HR og glæder os til at publicere flere forbedrede og flere nye rapporter i 2023.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle følsomme persondata inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen