Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i november

Den 30. november blev der lagt en opdatering på Statens HR. Relevante ændringer i forbindelse med opdateringen gennemgås nedenfor:    
 
Foretrukket navn overføres automatisk i ansættelsesprocessen til Statens It
Fremover vil ”Foretrukket navn” overføres til Statens It i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder, såfremt der tastes noget i feltet i ansættelsesprocessen i SHR. Ligeledes vil Statens It fremover også benytte dette navn til at danne brugerens e-mail-initialer, såfremt det er muligt.
 
Hidtil er foretrukket navn først blevet overført til Statens It ved førstkommende AD-opdatering efter ansættelsestidspunktet.  
 
Ny funktionalitet til redigering af stillinger
For lokale administratorer åbnes der for funktionaliteten ”HCM Stillingshierarki”, der giver mulighed for at redigere i stillingshierarkiet via en dynamisk brugergrænseflade. Funktionaliteten tilbyder en grafisk visning af stillingshierarkiet, hvor det er muligt både at redigere i stillinger og flytte rundt på deres placering via 'drag and drop'. Vejledning til den nye funktionalitet findes i den eksisterende vejledning 3.c.3 ”Opret og rediger stilling”.  
 
Ændring af sikkerheden på modulet ”Synkroniser kompensation”
Indtil nu har der været en specifik rolle i Statens HR sat op til hver eneste institution, som har styret adgangen til at arbejde med medarbejderne i modulet ”Synkroniser kompensation”.
 
Denne rolle hed fx ”Comp HR SAM” for Statens Administration. Med november måneds opdatering er modulet ændret, så det automatisk går ind på de medarbejdere, som man har HR-ansvarsområde til. Dermed er rollen blevet overflødig, og det betyder, at alle de institutionsspecifikke roller til modulet er fjernet fra brugerne. Vejledningen til oprettelse af HR-medarbejdere er samtidig blevet justeret. 
 
Seniorbonus
Med opdateringen er der indsat felter i 'Kompensation' til indberetning af aftaler om konvertering af seniorbonus til seniordage eller til ekstraordinært pensionsbidrag. Det betyder, at man ikke længere skal indberette dette gennem ”Andre indberetninger”. Find felterne om seniorbonus under kompensationsfeltet ”Særlige vilkår”.
 
Såfremt I har mange nye aftaler om seniorbonus, kan disse fortsat masseindberettes via SAMs lønportal.  
 
Fejl løst vedr. ansættelse igennem CPR-modulet
Der har været en udfordring i forhold til at ansætte medarbdjere igennem CPR-modulet, efter at de har fået annulleret deres arbejdsrelation. Det er nu tilpasset, så man igen kan ansætte igennem CPR-modulet, selvom man har annulleret vedkommende først.  
 
Navneændring af to fraværstyper
Statens Lønløsning har ændret navngivningen på to fraværstyper, hvorfor disse nu også bliver omdøbt i Statens HR.
 
Det drejer sig om:
  • ”Barsel med løn / Paid maternity leave”, der ændrer navn til ”Barselsorlov med løn 14/10 uger / Paid maternity leave 14/10 weeks”
  • ”Forældreorlov med løn mor / Paid parental leave – mother”, der ændrer navn til ”Forældreorlov mor 6+6/10+6 / Paid parental leave – mother 6+6/10+6”  
Ændring af fejl i engelsk oversættelse af fraværstype
Der er fundet en tekstuel fejl i en engelsk oversættelse af en fraværstype. Den engelske oversættelse af ”Orlov/tjenestefrihed uden løn, uden lønanciennitet/Paid leave of absence with salary seniority” er ændret til ”Orlov/tjenestefrihed uden løn, uden lønanciennitet/Unpaid leave of absence without salary seniority”.  
 
Ledere fjernet fra mails i effektmodulet
Da effektmodulet blev designet, blev det besluttet at sætte lederne på 3 mails, som udsendes ifm. effektprocesserne. Det har efterfølgende vist sig, at disse mails er til gene for de institutioner, som har valgt ikke at involvere lederne i deres effektprocesser.
 
Da mails ikke kan konfigureres institutionsspecifikt, er det besluttet at fjerne lederne fra alle mails, således at ingen ledere fremadrettet bliver inddraget i effektprocesser, som ikke er relevante for dem. Lederne var ikke afhængige af de pågældende mails, da de til enhver tid kan tilgå effektmodulet og finde de samme oplysninger, som de fik i mailen.
 
Følgende mails er tilrettet:
  • Mail ved effektaflevering
Mailen sendes til medarbejderen som bekræftelse på aflevering og lederen var kun cc. på mailen. Hvis det er relevant for en leder at følge med i om en medarbejder har afleveret sine effekter kan lederen altid tilgå medarbejderen i effektmodulet og se om effekterne er afleveret.
  • Fratrædelsesmail
Mailen sendes til medarbejdere 15 og 7 dage før fratrædelsesdatoen, som en påmindelse om at aflevere udleverede effekter. Lederen var kun cc på denne mail, som ikke er nødvendig for lederens rolle.
  • Mail ved manglende effektaflevering
Denne mail er fjernet helt. Den blev udelukkende sendt til lederen, og kun hvis en medarbejder var fratrådt og 7 dage efter fratrædelsesdatoen stadig havde effekter registreret på sig. Institutionerne har tilkendegivet, at mailen er til gene, da det typisk ikke er lederne, som er ansvarlige for at inddrive effekter fra medarbejderne men derimod effektmedarbejderne.
 
Effektmedarbejderne (eller evt. effektadministrator) kan tilgå effektdatabasen og tjekke om der er fratrådte medarbejdere, som stadig har effekter registreret på sig. Hvis der er institutioner hvor lederne har et ansvar ift. denne opgave så kan de stadig tilgå effektmodulet og se om effekterne er afleveret.  
 
Navneændringer synkroniseres til effektmodulet
Der har været udfordringer med at navneændringer i Statens HR ikke slog igennem i effektmodulet. Det er løst med denne release, således at navneændringer, der fx kommer fra CPR-registeret, slår igennem i hele løsningen. 
 
Øvrigt
Jf. nyhedsbrev af 30. november 2022 blev der informeret om to væsentlige ændringer til serviceanmodningerne.
  • Automatisering af serviceanmodning ved ansættelse
  • Ændret adgang til serviceanmodninger
 
 

Udfordringer i forbindelse med seneste opdatering af Statens HR

Synkroniser kompensation 
Der er desværre nogle udfordringer med at synkronisere kompensation i øjeblikket, idet man ikke kan hente lønnen ind på personer, som ikke er tiltrådt endnu. Vi forventer, at fejlen bliver rettet denne uge. 
 
Automatiske serviceanmodninger
Der er desværre nogle udfordringer med at få oprettet alle de ønskede serviceanmodninger, vi arbejder på at løse dette hurtigst muligt
 
 

Rapporter i Statens HR

I forbindelse med releasen er der tilføjet yderligere syv rapporter i Statens HR, og der er sket forbedringer i de tidligere publicerede rapporter ud fra tilbagemeldinger fra brugergruppen Rapporter og indmeldinger i Serviceportalen.  
 
Samtidig er funktionaliteten i udtræk af rapporter i Statens HR forbedret, så også den der trækker rapporten indgår i rapporten  
 
Læs mere om forbedringerne i de eksisterende rapporter og de nye rapporter i release notes.  
 
Se endvidere den fulde liste med alle rapporter i Statens HR samt beskrivelser om indhold på dette link: Oversigt over rapporter i Statens HR.  
 
På dette link kan du kan finde en vejledning til, hvordan du trækker en rapport: Træk en rapport.  
 
Husk at vi afholder gå-hjem-møde om rapporter i Statens HR den 12. december.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle følsomme persondata inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen