Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
14/12/2022
 

Der er rettet en fejl i Statens BI – ISOLAs beregning af personaleomsætningsprocenter

Der er desværre fundet – og løst – et problem med beregningen af personaleomsætningsprocenten i Statens BI – ISOLAs rapporter og kuber. Ved en fejl blev mange timelønnede medregnet, hvilket generelt ikke anbefales, da det sædvanligvis er personaleomsætningen for det månedslønnede personale, man ønsker at analysere.
 
Løsningen af fejlen kan medføre afvigende personaleomsætninger i forhold til tidligere udtrukne tal fra Statens BI – ISOLA, da løsningen sker med tilbagevirkende kraft. Afvigelsens størrelse afhænger af, hvor mange timelønnede og deltidsansatte, der har været på området i den periode, der analyseres på.
» Læs mere om Statens BI - ISOLA på oes.dk