Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Automatisering af serviceanmodning til SAM ved ansættelser

Automatisering af serviceanmodning ved ansættelser er nu i drift i Statens HR. Automatiseringen indebærer, at alle felter af serviceanmodningen ved en ansættelse vil være udfyldt, undtagen feltet ”Løngruppe”. Status er automatisk sat til ”afventer afsendelse”. Efter indtastning af løngruppenummer og tryk på "Gem", ændres til status ”Ny”, og Statens Administration kan arbejde videre med serviceanmodningen.    
 
Automatiseringen gælder alene serviceanmodninger, der oprettes ved en ansættelse. Ved alle andre handlinger der kræver en serviceanmodning til Statens Administration, skal disse fortsat oprettes manuelt. Det betyder, at der fortsat manuelt skal oprettes serviceanmodninger ved indtastning af forventet slutdato og ved indtastninger i felterne under kompensation.  
 
Hvis det alligevel sker, at HR ved en ansættelse manuelt opretter serviceanmodning, så vil der ligge to ens serviceanmodninger i listen – den manuelt oprettede og den automatisk oprettede. For at fjerne den ene, anbefales det, at HR åbner den ene af de to serviceanmodninger og ændrer serviceanmodningens overskrift til: ’Fejloprettet og skal afbrydes af SAM. Erstattes af ref. XXX’. (”Ref. XXX” er referencenummeret på den serviceanmodning, som Statens Administration skal sagsbehandle på grundlag af). Klik derefter på Gem. Når Statens Administration modtager den fejloprettede serviceanmodning, vil de afbryde denne og arbejde videre på den anden.
 
 

Opmærksomhed ved fratrådte medarbejdere, der skal ferieafregnes: Først fratrædelse, så ferieafregning

Indberet først fratrædelsen og derefter ferieafregningen. Hvis I gør det omvendt, vil ferieafregningen blive slettet i lønsystemet, når både fratrædelsen og ferieafregningen skal med til samme lønkørsel. Vær opmærksom på, at ferieafregningen også slettes, hvis medarbejderen er fratrådt i Statens Lønløsning via feltet ’forventet slutdato’ i Statens HR. Når fratrædelsen indberettes i Statens HR, vil den først registrerede fratrædelse i Statens Lønløsning via forventet slutdato i Statens HR blive erstattet med en ny fratrædelse fra Statens HR. Ligger der en ferieafregning på den oprindelige fratrædelse, vil denne blive slettet, når både ferieafregningen og fratrædelsen sker til samme lønkørsel.  
 
Vejledningen til kompensation er opdateret, så det fremgår, at kompensationsfelterne ’Afregning af ferie’ og ’Afregning af særlige feriedage’ (inklusive serviceanmodning til Statens Administration) først skal anvendes, efter fratrædelsen er tastet. Statens HR ser aktuelt på om integrationen kan forbedres, så problemstillingen bortfalder og ferieafregningerne ikke vil være påvirket af en fratrædelse. Men indtil der findes en løsning, er det vigtigt først at fratræde.  
 
I fald ferieafregningen er slettet, vil vedkommende ikke modtage ferieafregning. Statens Administration har desværre ikke mulighed for at fremsøge personer, hvor ferieafregningen er slettet. Det er derfor vigtigt, at institutionerne har et øje derpå, indtil der findes en holdbar løsning, hvor rækkefølgen af indberetninger ikke er afgørende. 
 
» Tilgå vejledning til kompensation
 
 

Indberetning til SAM af seniorbonus til seniorer, der har været ansat under et år

Ved overenskomstforhandlingerne 2021 blev der aftalt seniorbonus til alle medarbejdere fra og med det kalenderår, hvor man fylder 62 år. Seniorbonussen trådte i kraft 1. april 2022, men optjenes for hele kalenderåret fra 1. januar 2022. Bonussen er på 0,8 procent af årslønnen og kan veksles til 2 fridage eller kan indbetales som ekstra pensionsbidrag.
 
I kompensationsfeltet ”Særlige vilkår” blev der med den seneste release indsat felter til indberetning af aftaler om konvertering af seniorbonus til seniordage eller til ekstraordinært pensionsbidrag. Imidlertid er der behov for yderligere informationer for medarbejdere, der har været ansat under et år, da der er specielle regler for disse i forhold til optjening og konvertering af seniorbonus:
  • Medarbejdere, der har været ansat under et år, men over ½ år har ret til max. 1 dags seniorbonus konverteret til seniordage(frihed). Såfremt der beløbsmæssigt er mere optjent, kan det konverteres til pensionsbidrag.
  • Medarbejdere, der har været ansat under ½ år har kun ret til seniorbonus konverteret til pensionsbidrag.  
Såfremt medarbejderen har været ansat under et år, er det derfor indtil videre nødvendigt at angive under ’Andre indberetninger’, hvor mange måneder medarbejderen har været ansat, samt at anføre hvis der overføres en dag til seniordage(frihed) at restbeløbet skal konverteres til pension. Der kommer felter til angivelse heraf i en kommende release.  
 
Vejledningen til felter i Kompensation er opdateret med informationerne i denne nyhed.  
 
Såfremt I har mange nye aftaler om seniorbonus, kan disse fortsat masseindberettes via SAMs lønportal.
 
» Vejledningen til felter i Kompensation
 
 

Lokaladministrator – husker du at følge op på din institutions adgange til Statens HR?

Vi anbefaler, at du som lokaladministrator følger op på de adgange, som institutionens HR- og effektmedarbejdere har til Statens HR minimum hver 3. måned for at sikre, at de der har adgang stadig har et arbejdsbetinget behov.
 
Træk rapporten ”User-role-audit-local-admin”, som ligger sammen med de øvrige rapporter, for at se hvem der har hvilke adgange i din institution.
 
Du kan finde vejledningen til, hvordan du trækker en rapport via vores hjemmeside.
 
» Se vejledning: Træk en rapport
 
 

Glædelig jul

Afslutningsvis vil vi takke for et godt samarbejde i året der er gået og ønske jer en glædelig jul samt et godt nytår fra alle os i Team Statens HR.  
Nyhedsbrevet holder ferie mellem jul og nytår samt første uge i 2023, hvorfor næste nyhedsbrev udkommer i uge 2 i 2023.       

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle følsomme persondata inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen