Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Fra udviklingsønske til forbedring i Statens HR

Vejen fra udviklingsønske til konkret forbedring i Statens HR følger en struktureret proces. Når et udviklingsbehov meldes ind i Serviceportalen af brugerne, er næste step, at behovet kvalificeres af Økonomistyrelsen i dialog med relevante brugergrupper, samarbejdsparter og leverandøren. Herefter kategoriseres, scores, drøftes og prioriteres ønskerne ud fra en række forskelige kriterier og aktuel roadmap for udvikling.
 
Typisk tager den samlede proces 4-7 måneder fra de første drøftelser og prioritering af udviklingsønsker over kravspecifikation og udvikling til test og release til HR medarbejderne kan tage ændringerne i brug.
 
Forventningen er, at brugergrupperne skal involveres i alle procestrin, hvor det er relevant.
 
Udviklingen af Statens HR indgår således i en strategisk proces, baseret på struktureret prioritering og kvalificering af udviklingsønsker gennem brugerinvolvering samt planlægning og udvikling i samarbejde med leverandøren og øvrige samarbejdsparter.
 
Pt. har Økonomistyrelsen modtaget 475 ønsker gennem Serviceportalen til udvikling og forbedring af Statens HR.  
 
Billede af opslagstavle
 
Billede af opslagstavle
 
 

Godt nytår

Statens HR ønsker jer alle et godt nytår. Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde i 2023, hvor fokus vil være på fortsat sikker drift og udvikling af Statens HR.
 
Forventningen er, at Statens HR i løbet af et par år er videreudviklet til i væsentlig højere grad at løfte brugertilfredsheden både i relation til de understøttede HR-administrative processer og i forhold til brugeroplevelsen.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen