Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Opdatering af Statens HR i januar

Statens HR bliver opdateret fredag den 20. januar. Opdateringen betyder, at Statens HR ikke kan benyttes fra fredag den 20. januar kl. 21 til lørdag den 21. januar kl. 12.
 
 

Automatisk overførsel af PKAT til Statens HR fra SLS

Fremover overføres PKAT automatisk til Statens HR fra Statens Lønløsning (SLS). For slutbrugerne betyder det, at I vil opleve færre udfordringer i forhold til oprettelse og nedlæggelse af profil/konto i Campus. Antallet af sager, der vedrører manglende Campus-oprettelse, forventes derfor at falde markant. Ydermere vil man heller ikke længere opleve, at ens profil/konto bliver lukket før tid, hvilket har været en afledt konsekvens af den manglende automatiske overførsel.
 
 

Tema: I dybden med Roadmap 2023

I de kommende uger vil Statens HR løbende præsentere emner fra vores roadmap for 2023.
 
Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en serviceinformation til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Her kan man få indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen.
 
Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer i planlægningen, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.
» Link til Roadmap
 
 

I dybden med Roadmap 2023: Oprydning i brugergrænsefladen

For at reducere kompleksitet og mængden af klik i systemet har Økonomistyrelsen iværksat et projekt, hvor skærmbilleder gennemgås med henblik på at rydde op i irrelevante felter, sektioner og indhold, så det bliver lettere og mere effektivt at navigere i systemet. Derudover arbejdes der også med forbedret funktionalitet til automatisk udfyldelse af felter og bedre afgrænsning af data i valglister.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen