Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
24/01/2023

Nyhedsbrev fra Statens Lønløsning

Du vil i Nyhedsbrevet finde generel og overordnet information om Statens Lønløsning. Løninformationen, som der linkes til nedenfor, indeholder mere specifik og detaljeret løninformation, der er målrettet de lønmedarbejdere, hvis arbejdsopgaver er tæt knyttet til systemerne i Statens Lønløsning.

Hent seneste Løninformation

Løninformation fra seneste lønkørsel er nu klar.   
 
Løn fra denne kørsel er til disposition tirsdag d. 31. januar 2023.
 
» Gå til Løninformation nr. 02 fra LG 02/2023, 2. lønkørsel

2. godkender implementeres for alle kunder

Som led i projektet ”Styrket intern kontrol” er der udviklet en 2. godkenderfunktion i Statens Lønløsning. Fra 1. lønkørsel i februar 2023 omfattes samtlige institutioner af 2. godkender og derfor skal kunderne sikre, at alle indberetninger i SLS og HR-Løn godkendes inden lønkørslen. Godkendelsen skal foretages i det system - SLS eller HR-Løn - hvor indberetningen er foretaget. Eneste undtagelse for 2. godkendelse er indberetninger fra 3. partssystemer (fx Statens HR eller tidsregistreringssystem), hvor det antages, at indberetningerne er godkendt i kildesystemet. Hvis ikke en indberetning godkendes forud for en lønkørsel vil lønudbetalingen for den pågældende medarbejder blive standset.

Husk at opsætte ”Inddatakontrollant”

I forbindelse med implementering af 2. godkender skal der i Brugerstyring Løn (BSL) opsættes en inddatakontrollant. Inddatakontrollanten spiller en rolle i forhold til de adviseringsmails, der fremsendes dagen før og på dagen for lønkørslen, hvis der er ikke-godkendte indberetninger i enten SLS og/eller HR-Løn. Adviseringsmails fremsendes til inddatakontrollanten og den bruger, der har foretaget indberetningen. Hvis ikke der er opsat en inddatakontrollant i BSL fremsendes adviseringsmail til den ”Kontrollant”, der er opsat i BSL. Adviseringsmails fremsendes som påmindelse i forhold til at sikre, at alle indberetninger godkendes forud for en lønkørsel.
 
På nuværende tidspunkt mangler ca. 20% af alle de institutioner, der anvender Statens Lønløsning, at opsætte en eller flere inddatakontrollanter i BSL. Det er en klar anbefaling, at der opsættes en inddatakontrollant inden 1. lønkørsel i februar 2023.
 
Læs mere om 2.godkender på Økonomistyrelsens hjemmeside:
» 2.godkenderfunktion

Flere informationer

Vil du vide mere om hvilke udviklingstiltag, der er undervejs i relation til Statens Lønløsning?
» Tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning

Driftsinformation

Vil du vide mere om, hvornår Statens Lønløsning ikke er tilgængelig på grund af planlagt systemarbejde?
» Klik ind på Driftsstatus