Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
03/02/2023
 

Nyt fra Navision Stat

Husk at holde jeres Navision Stat opgraderet

For institutioner, der ikke hostes af Statens It eller KMD.
 
Økonomistyrelsen frigiver nye hovedversioner af Navision Stat 2 gange om året – som regel i slutningen af april og oktober. I forbindelse med frigivelserne udmeldes en frist for, hvornår jeres Navision Stat miljøer senest skal være opgraderet til en given version for fortsat at være supporteret.
 
Vi supporterer alene de seneste to versioner. Det vil sige, at pt. ydes der support og foretages sikkerhedspatches og kritiske rettelser til hovedversionerne NS9.9 og NS11.0.
 
Det er derfor vigtigt, at jeres Navision Stat miljø holdes løbende opdateret. En manglende opdatering kan i værste fald betyde, at I f.eks. ikke kan modtage elektroniske bilag, sende betalinger eller Digital Post, eller ikke lever op til de gældende sikkerhedskrav til systemet.  
» Læs mere om opgradering af Navision Stat på oes.dk
For institutioner, der hostes hos Statens It eller KMD under Økonomistyrelsens hostingaftale, sker opgraderingerne automatisk.