Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
03/02/2023
 
 

Nyt om forårets kurser 2023

Det er igen ved at lysne op i Danmark og 2023 byder på en række nye kurser, som kan være behjælpelig med at udvide din horisont og stille din nysgerrighed
 

Kurser med kort deadline - ledige pladser:

Vi udbyder igen Statens BI – ISOLA til overenskomstforhandling og -analyse: Formålet med kurset er at give dig kendskab til Statens BI – ISOLA og datagrundlaget med henblik på understøttelse af opgaver i forbindelse med de statslige overenskomstforhandlinger.
Kurset afvikles hos DBVision med den 22. februar 2023

Navision Stat: Finansbogholderi: Formålet med kurset er at give dig indgående kendskab til de daglige og periodiske arbejdsopgaver, som finansbogholderen løser i finansmodulet i Navision Stat.
Kurset udbydes hos DBVision den 1. marts 2023
 
Kursus i læringsadministration i Campus: Kurset henvender sig til Campus-administratorer, som skal bruge Campus til egne kurser, og som gerne vil lære eller have genopfrisket mulighederne for læringsadministration i Campus.
Kurset afholdes hos DBVision den 2. marts 2023
 
Kursus for nye brugere af Statens HR: Kurset er til dig, der enten er ny som bruger af Statens HR eller dig, der har brug for en genopfriskning af, hvordan personaleadministration håndteres i løsningen.
Kurset afvikles hos DBVision den 6. - 7. marts 2023
 
Generel Projektledelse (OBS Århus): Kurset er det naturlige sted at starte for alle statslige medarbejdere, som ønsker en solid værktøjskasse til at varetage projekter. Hvad enten din titel er projektleder, delprojektleder, tovholder eller koordinator, så vil kurset give dig effektive værktøjer og metoder til at skærpe din projektledelse.  
Kurset udbydes i Århus med opstart den 13. marts 2023
» Læs mere om kurserne i Campus her

Rådgivningsenhedens kurser forår 2023:

Indkøb i staten i praksis: Uddannelsen er for dig, der til daglig arbejder med indkøb og kontrakter i myndigheder på det statslige område, og hvor indkøb under statens indkøbsprogram, på SKI-aftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af dine opgaver.
Kurset afvikles hos DGI-Byen med opstart den 19. april 2023
 
Udbud i staten i praksis: Uddannelsen "Udbud i staten i praksis" er for dig, der tilrettelægger eller rådgiver om udbud i din organisation. 
Kurset afholdes hos DGI-Byen med opstart den 25. april 2023
» Læs mere om kurserne i Rådgivningsenheden her

Statens HR's kurser i foråret 2023:

Kursus for nye brugere af Statens HR: Kurset er til dig, der enten er ny som bruger af Statens HR eller dig, der har brug for en genopfriskning af, hvordan personaleadministration håndteres i løsningen.
Afvikles hos DBVision den 6. - 7. marts 2023

Lokaladministrator i Statens HR: Kurset henvender sig til medarbejdere i institutioner, der er på Statens HR, og som er udpeget til at være lokale administratorer i Statens HR. 
Afholdes virtuelt den 26. april 2023

Effektadministrator i Statens HR: Kurset er for institutioner på Statens HR, der har mulighed for at have effektadministratorer, som kan stå for den lokale administration af effektmodulet.
Udbydes virtuelt den 16. maj 2023
» Læs mere om Statens HR her

Akademi for Enkelt og Værdiskabende Styrings kurser foråret 2023:

Grunduddannelse i økonomistyring: Uddannelsen giver dig en grundlæggende indføring i de vigtigste discipliner inden for statslig økonomistyring og giver dig et solidt afsæt for at udføre dit job i en økonomifunktion. 
Afvikles med opstart den 28. februar 2023, og igen med opstart den 30. august 2023
 
Intern finansiel kontrol: Kurset er for dig, der arbejder i en økonomifunktion og har brug for en dybere viden.
Udbydes med opstart den 1. marts 2023 og den 4. september 2023
 
Risikostyring: Kurset er for dig, der arbejder i en stabsfunktion, fx direktionssekretariat, økonomifunktion mv., eller arbejder som generalist i en faglig enhed.
Afholdes med opstart den 28. august 2023
» Læs mere om Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring her

Systemkurser forår 2023:

Statens BI - LDV og PowerBI Grundkursus (OBS: Nyt navn Statens BI - LDV og PowerBI):
der afvikles kurser hos Vejle den 21. - 22. marts 2023 og hos DBVision den 8. - 9. maj 2023
 
Statens BI -  LDV og Power BI Udvidet (OBS: Nyt navn Statens BI - LDV og Power BI på tabeller og egne data):
der afholdes kursus hos DBVision den 23. - 25. maj 2023
 
Statens BI - LDV grundkursusder udbydes kurser hos DBVision den 2. - 3. marts 2023, hos Vejle den 8. - 9.  marts 2023 og hos DBVision igen den 17. - 18. april 2023
 
Statens BI - LDV udvidet kursus med Excel: afvikles nu igen, men kun den 13. - 14  marts 2023
 
Lønbudgettering og lønforhandling med Statens BI - LDV og ISOLA: afholdes hos DBVision den 23. marts 2023
 
Statens BI ISOLA: der udbydes kurser hos DBVsion den 27. - 28. marts 2023
 
Statens BI – ISOLA til overenskomstforhandling og -analyse: der afvikles kurser hos DBVision den 22. februar og den 11. maj 2023
 
Navision Stat: Oversigt og introduktion - Virtuelt: der afholdes kurser den 9. februar 2023 og den 13. april 2023
 
Navision Stat: Finansbogholderi: udbydes den 1. marts 2023
 
Navision Stat: Debitorbogholderi: afvikles den 15. marts 2023
 
Navision Stat: Kreditorbogholderi: afholdes den 19. april 2023
 
Navision Stat: Anlægsbogholderi: udbydes den 10. maj 2023
 
Statens Lønsystem (SLS) og HR-Løn: afvikles hos DBVision den 14. - 15. marts 2023 og igen i Vejle den 25. - 26. april 2023
   
Ferieafregning ved fratræden: afholdes hos DBVision den 16. marts, og igen i Vejle den 27. april 2023
  
OBS: Du kan læse mere om kurset og se alle datoerne, i Campus

Husk at printe både materiale og opgaver på forhånd, når du deltager i virtuel undervisning
» Læs mere om kurserne i rapportering her
» Læs mere om økonomi og regnskabskurserne her

Statens Digitaliseringsakademi foråret 2023:

Agilitet i staten: Kurset er for dig, der allerede er fortrolig med agilitet eller har opnået en agil certificering, men som oplever udfordringer med at arbejde agilt inden for de statslige rammer. Det er for dig eller jer, som står på tærsklen til en agil transformation, eller dig som måske allerede arbejder i et team eller i en agil organisation.
Kurset afvikles hos Deloitte med opstart den 27. februar 2023 og hos Deloitte med opstart den 14. juni 2023
 
Dataforvaltning i staten: Få konkrete metoder og værktøjer til hvordan du kan bidrage til sikker forvaltning af data i en statslig kontekst. 
Kurset afholdes hos Implement den 14 - 15. marts 2023
 
Introduktion til Digital arkitektur: Kurset er for dig, der arbejder med digitalisering i spændingsfeltet mellem it og forretning, som fx projektleder eller projektdeltager (generalist), uden forudgående erfaring med digital arkitektur. 
Kurset udbydes hos Scandic Falkoner den 25. april 2023
 
Embedsmand i en digital offentlig sektor: Kurset er for dig, som er embedsmand i et departement eller en styrelse, som ikke har en it-faglig baggrund, og som ikke bestrider it-funktioner.
Kurset afvikles hos Scandic Falkoner den 3. - 4. maj 2023
 
Digital forretningsudvikling i staten: Kurset er for dig, der er generalist i staten, og som arbejder med udvikling af organisationens kerneopgaver.
Kurset afholdes i hos Implement med opstart den 8. maj 2023
 
Statens Informationssikkerhedsuddannelse: Uddannelsen er for dig, der har et grundlæggende kendskab til informationssikkerhed og ISO 27001, og som arbejder med implementering og opretholdelse af informationssikkerhed.
Kurset udbydes med opstart den 31. maj 2023 hos DGI-Byen 
» Læs mere om kursene fra Digitaliseringsakademiet her

Projektlederkurser foråret 2023

Generel projektledelse: Kurset giver dig en helhedsforståelse for de kendetegn, der karakteriserer projektarbejdsformen, og opnår den rette teoretiske viden og de krævede kompetencer for at kunne varetage projektlederrollen.
Kurset afvikles hos Huone Copenhagen med opstart den 28. marts 2023, med opstart den 25. april 2023, samt i Århus med opstart den 13. marts 2023
 
Statens IT-projektmodel: Kurset er rettet mod dig, der allerede er fortrolig med projektmetoder, men har et behov for kendskab til Statens it-projektmodel. 
Kurset afholdes hos Huone Copenhagen den 22. februar 2023 og den 17. maj 2023
 
Statens It-projektlederuddannelse: Uddannelsen er for dig, der er projektleder, og som allerede er fortrolig med grundlæggende projektmetoder som fx projektplanlægning, projektstyring og risikoanalyse. Det kan du både have opnået gennem kurser fx Statens projektlederuddannelse, i Generel Projektledelse eller gennem praktisk erfaring som projektleder.
Kurset udbydes hos Implement med opstart den 27. april 2023
» Læs mere om Projektlederkurserne her

Læs mere under Fællesoffentlige kurser:

Find det samlede kursuskatalog på vores opdaterede hjemmeside, eller se det samlede kursusudbud i Campus under det Fællesoffentlige kursuskatalog.
 
Du kan også læse mere om kurserne på Økonomistyrelsens hjemmeside under Aktiviteter
 
OBS: Er I mange fra en institution, som ønsker samme kursus, kan vi tilrettelægge et kursus kun for jer. I kan læse mere om det på oes.dk eller ved at bruge linket.
Alle kurser kan både købes individuelt og som teambaseret læring til dit team eller kontor.
» Læs mere om at få skræddersyet et kursus kun for dig

Kontaktoplysninger:

Kursusadministration
Pia: 2256 2318
Lene: 3392 8131
Maja: 2366 3939