Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo

Aktuelle nyheder

 

Brugertilfredshedsundersøgelse 2022

I 2022 har Økonomistyrelsen, for fjerde år i træk, gennemført en stor brugertilfredshedsundersøgelse. I alt har flere end 29.000 brugere besvaret undersøgelsen.
 
Brugertilfredshedsundersøgelsen udsendes en gang årligt og dækker over 11 digitale ydelser, 4 rådgivningsydelser, 62 e-læringskurser og 30 kursusgange.
 
Hvad angår Statens HR, så viser udviklingen i brugertilfredsheden fra 2021 til 2022 en stigning i den samlede tilfredshed fra 2,5 til 2,8 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. I 2020 var resultatet 2,2. Statens HR ligger således i bunden sammenlignet med Økonomistyrelsen øvrige systemer, som samlet ligger på 3,5, men er på en støt stigende kurve.
 
Tilfredsheden med Statens HR er gået frem på alle punkter, med undtagelse af nyhedsbrev, som ligger på samme niveau som sidste år. Andelen af brugere, som er tilfredse eller meget tilfredse med systemet, er generelt steget fra 19 pct. til 31 pct. Ligesom andelen af brugere, som angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med systemets brugervenlighed, er steget fra 17 pct. til 24 pct.
 
I undersøgelsen scorer Statens HR lavest på understøttelse af forretningsgange, workflows og brugervenlighed. I kommentarerne er det uddybet, at den lave score blandt andet drejer sig om utilfredshed med skabeloner, et ønske om bedre vejledninger, at der er brudte processer og at integrationerne bør forbedres.
 
Resultaterne vil blive inddraget i arbejdet med udmøntning af initiativer under roadmap 2023 samt blive drøftet i relevante brugergrupper i løbet af året.
» Se brugertilfredshedsundersøgelse
 
 

I dybden med Roadmap 2023

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens systemer. Her kan man få indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger - både for hvert system og på tværs af systemporteføljen.
 
Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt:
  • 1. april
  • 15. august
  • 1. december.
 
Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.
» Læs mere om Roadmap 2023
 
 

Automatisk fratrædelse ved brug af forventet slutdato

For at lette administrationen af fremtidige fratrædelser vil der etableres en ny funktionalitet i integrationen fra Statens HR til Statens Lønsystem.
 
Denne funktionalitet vil sørge for, at en registreret forventet slutdato i Statens HR automatisk vil medføre en fratrædelse af medarbejderen i Statens Lønsystem.
 
Ligeledes vil medarbejderen automatisk blive fratrådt i Statens HR, når den forventede slutdato nærmer sig, såfremt medarbejderen ikke har en registreret fratrædelsesdato.

Drift og support

 

Følg med i driftsstatus

Driftsstatus på Statens HR opdateres løbende med seneste nyt. 
» Se aktuel status
 
 

Få hjælp på hjemmesiden

På vores hjemmeside finder du alle systemvejledninger til Statens HR. Vejledningerne bliver løbende opdateret
» Se vejledninger
 
 

Stil spørgsmål og forslag i Serviceportalen

Udover at melde eventuelle fejl i Serviceportalen kan lokaladministratorer og superbrugere også stille spørgsmål og komme med forslag vedrørende Statens HR i Serviceportalen. Vær gerne så præcis som mulig og vedhæft eventuelt skærmdumps, der visuelt forklarer forslaget eller spørgsmålet. 
 
Husk at overstrege eller fjerne eventuelle personfølsomme data inden indsendelse. Dette gælder også, hvis der er uhensigtsmæssigheder i skabelonernes layout.
» Tilgå Serviceportalen