Nyt fra Økonomistyrelsen
Økonomistyrelsen - logo
30/04/2024
 

Nyt fra Navision Stat

 

Rettelse afhjælper problem med afsendte elektroniske dokumenter fra IndFak/Statens Digitale Indkøb

Til institutioner, som hostes af Statens It

Hos institutioner hostet hos Statens It har vi de seneste uger observeret en fejl, når Navision Stat skal modtage elektroniske dokumenter afsendt fra IndFak eller Statens Digitale Indkøb. Fejlen bevirker, at afsendte dokumenter fra IndFak/Statens Digitale Indkøb ikke kommer ind i ”Ventende indgående fakturaer og kreditnotaer” i Navision Stat.
 
En særlig udfordring er, at dokumenterne i IndFak og Statens Digitale Indkøb er anført som modtaget af Navision Stat. Brugerne bliver således ikke gjort opmærksomme på fejlen. 
 
Rettelse med workaround installeres tirsdag den 30. april 2024
Den 30. april 2024, kl. 15.15 foretager Navision Stat en midlertidig rettelse, som indlæser disse elektroniske dokumenter i ”Ventende indgående fakturaer og kreditnotaer”. Dokumenterne bliver opmærket i et særligt felt ”Teknisk afvist” og skal håndteres enkeltvis.
 
Arbejdet kan give mindre performancemæssige forstyrrelser, men løsningen bør være fuldt tilgængelig, mens arbejdet foregår.
 
Fejlen er opstået i forbindelse med overgangen til NemHandel eDelivery, og vi arbejder på en permanent løsning af problemet. Indtil den er klar, beder vi brugere af Navision Stat om at anvende workarounden ovenfor.

Find vejledning med workaround på oes.dk
Senere i dag tirsdag kan I under ”Navision Stat > Vejledning” finde en detaljeret beskrivelse af workarounden på Økonomistyrelsens hjemmeside. Den hjælper jer til håndtere elektroniske dokumenter, som er indlæst i ”Ventende indgående fakturaer og kreditnotaer”.
» Link til vejledning med workaround til at håndtere elektroniske dokumenter